Top 100 trường đại học hàng đầu thế giới

top 100 trường đại học hàng đầu thế giới

Top 100 trường đại học hàng đầu thế giới:

1. Harvard University (Mỹ)

2. Stanford University (Mỹ)

3. Yale University (Mỹ)

4. California Institute of Technology (Mỹ)

5. University of California at Berkeley (Mỹ)

6. University of Cambridge (Anh)

7. Massachusetts Institute Technology (Mỹ)

8. Oxford University (Anh)

9. University of California at San Francisco (Mỹ)

10. Columbia University (Mỹ)

11. University of Michigan at Ann Arbor (Mỹ)

12. University of California at Los Angeles (Mỹ)

13. University of Pennsylvania (Mỹ)

14. Duke University (Mỹ)

15. Princeton Universitty (Mỹ)

16. Tokyo University (Nhật Bản)

17. Imperial College London (Anh)

18. University of Toronto (Canada)

19. Cornell University (Mỹ)

20. University of Chicago (Mỹ)

21. Swiss Federal Institute of Technology in Zurich (Thụy Sỹ)

22. University of Washington at Seattle (Mỹ)

23. University of California at San Diego (Mỹ)

24. Johns Hopkins University (Mỹ)

25. University College London (Anh)

26. Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne (Thụy Sỹ)

27. University Texas at Austin (Mỹ)

28. University of Wisconsin at Madison (Mỹ)

29. Kyoto University (Nhật Bản)

30. University of Minnesota Twin Cities (Mỹ)

31. University of British Columbia (Canada)

32. University of Geneva (Thụy Sỹ)

33. Washington University in St. Louis (Mỹ)

34. London School of Economics (Anh)

35. Northwestern University (Mỹ)

36. National University of Singapore (Singapore)

37. University of Pittsburgh (Mỹ)

38. Australian National University (Úc)

39. New York University (Mỹ)

40. Pennsylvania State University (Mỹ)

41. University of North Carolina at Chapel Hill (Mỹ)

42. McGill University (Canada)

43. Ecole Polytechnique (Pháp)

44. University of Basel (Thụy Sỹ)

45. University of Maryland (Mỹ)

46. University of Zurich (Thụy Sỹ)

47. University of Edinburgh (Anh)

48. University of Illinois at Urbana Champaign (Mỹ)

49. University of Bristol (Anh)

50. University of Sydney (Úc)

51. University of Colorado at Boulder (Mỹ)

52. Utrecht University (Hà Lan)

53. University of Melbourne (Úc)

54. University of Southern California (Mỹ)

55. University of Alberta (Anh)

56. Brown University (Mỹ)

57. Osaka University (Nhật Bản)

58. University of Manchester (Anh)

59. University of California at Santa Barbara (Mỹ)

60. Hong Kong University of Science and Technology (Hồng Kông)

61. Wageningen University (Hà Lan)

62. Michigan State University (Mỹ)

63. University of Munich (Đức)

64. University of New South Wales (Úc)

65. Boston University (Mỹ)

66. Vanderbilt University (Mỹ)

67. University of Rochester (Mỹ)

68. Tohoku University (Nhật Bản)

69. University of Hong Kong (Hồng Kông)

70. University of Sheffield (Anh)

71. Nanyang Technological University (Singapore)

72. University of Vienna (Áo)

73. Monash University (Úc)

74. University of Nottingham (Anh)

75. Carnegie Mellon University (Mỹ)

76. Lund University (Thụy Điển)

77. Texas A&M University (Mỹ)

78. University of Western Australia (Úc)

79. Ecole Normale Super Paris (Pháp)

80. University of Virginia (Mỹ)

81. Technical University of Munich (Đức)

82. Hebrew University of Jerusalem (Israel)

83. Leiden University (Đức)

84. University of Waterloo (Canada)

85. King’s College London (Anh)

86. Purdue University (Mỹ)

87. University of Birmingham (Anh)

88. Uppsala University (Thụy Điển)

89. University of Amsterdam (Hà Lan)

90. University of Heidelberg (Đức)

91. University of Queensland (Úc)

92. University of Leuven (Bỉ)

93. Emory University (Mỹ)

94. Nagoya University (Nhật Bản)

95. Case Western Reserve University (Mỹ)

96. Chinese University of Hong Kong (Hồng Kông)

97. University of Newcastle (Úc)

98. Innsbruck University (Áo)

99. University of Massachusetts at Amherst. (Mỹ)

100. Sussex University (Anh)

Ngôn ngữ được nhiều người nói nhất thế giới

Array

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *