Ngày Khí tượng Thế giới – World Meteorological Day

Cứ vào ngày 23 tháng 3 hàng năm, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) kỷ niệm ngày Công ước thành lập Tổ chức Khí tượng Thế giới có hiệu lực vào ngày 23 tháng 3 năm 1950.

Ngày này thể hiện sự đóng góp thiết yếu của các Dịch vụ Khí tượng Thủy văn Quốc gia đối với sự an toàn và phúc lợi của xã hội và được tổ chức với các hoạt động trên khắp thế giới. Các chủ đề được chọn cho Ngày Khí tượng Thế giới phản ánh các vấn đề thời tiết, khí hậu hoặc liên quan đến nước mang tính thời sự.

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), một tổ chức của Liên hợp quốc, được thành lập vào ngày 23 tháng 3 năm 1950 để thay thế Tổ chức Khí tượng Quốc tế . Nó bắt đầu hoạt động vào năm 1951 để điều phối các quốc gia thành viên trong các lĩnh vực khí tượng, thủy văn hoạt động , và khoa học Trái đất để đảm bảo an ninh cho người dân của họ. Ngày Khí tượng Thế giới đầu tiên được tổ chức vào ngày 23 tháng 3 năm 1961.

Dưới đây là một số chủ đề của những năm gần đây:

The Ocean, Our Climate and Weather, 2021
Climate and Water, 2020
The Sun, the Earth and the Weather, 2019
Weather-ready, climate-smart, 2018
Understanding clouds, 2017
Hotter, drier, wetter – Face the future, 2016
Climate knowledge for Climate Action, 2015
Weather and Climate: Engaging youth, 2014
Watching the weather to protect life and property: Celebrating 50 years of World Weather Watch, 2013
Powering our future with weather, climate and water, 2012
Climate for you, 2011
60 years of service for your safety and well-being (2010)
Weather, climate and the air we breathe (2009)
Observing our planet for a better future (2008)
Polar meteorology: Understanding global impacts (2007)
Preventing and mitigating natural disasters (2006)
Weather, climate, water and sustainable development (2005)
Weather, climate, water in the information age (2004)
Our future climate (2003)

ngày khí tượng thế giới là ngày nào - world meteorological day

Ngày Sức khỏe Răng miệng Thế giới là ngày nào?

Array

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *