Tạp chí Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới

Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và chính trị thế giới là tạp chí khoa học kinh tế, công bố các kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học trong và ngoài Viện về các vấn đề kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế, các vấn đề chính trị thế giới, cải cách và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Tạp chí cũng là nơi thường xuyên cung cấp thông tin, tư liệu mới về tình hình và điều chỉnh chính sách kinh tế xã hội của các nước trên thế giới, quan hệ và chính sách kinh tế đối ngoại của Việt Nam.

Nội dung của tạp chí gồm các chuyên mục sau:

· Kinh tế thế giới và khu vực
· Chính trị và an ninh quốc tế
· Kinh nghiệm nước ngoài
· Kinh doanh quốc tế
· Kinh tế Việt Nam
· Thông tin và bình luận

Tạp chí được xuất bản hàng tháng, bằng tiếng Việt, có thêm mục lục bằng tiếng Anh.

Địa chỉ giao dịch:

Toà soạn tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới
Địa chỉ: P. 10, Tầng 6, số 176 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (024) 38574310
Fax: (024) 38547316
E-mail: tapchikttg@gmail.com ​

tạp chí những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới

Array

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *