Lập bảng thống kê về những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại

Bảng thống kê về những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại

Thời gian

Sự kiện

Kết quả

Tháng 8 – 1566 Cách mạng Hà Lan Lật đổ ách thống trị của vương quốc Tây Ban Nha
1640 – 1688 Cách mạng tư sản Anh Lật đổ chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền. Thành lập nền quân chủ lập hiến.
1775 – 1783 Chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ giành độc lập, thành lập nước Hợp Chúng quốc Hoa Kì.
1789 – 1794 Cách mạng tư sản Pháp Lật đổ chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, lập nền Cộng hòa
1840 – 1842 Nhân dân Trung Quốc chống thực dân Anh xâm lược – Chiến tranh thuốc phiện Trung Quốc trở thành nước phong kiến nửa thuộc địa.
1848 – 1849 Cách mạng tư sản ở Châu Âu Củng cố sự thắng lợi của chủ nghĩa tư bản, làm rung chuyển chế độ phong kiến Đức, I-ta-li-a, Áo – Hung
Năm 1868 Cuộc Duy Tân Minh Trị Kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Nhật phát triển mạnh, Nhật chuyển sang chủ nghĩa đế quốc, mở rộng xâm lược thuộc địa
Năm 1911 Cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc Lật đổ chế độ quân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ nghĩa tư bản phát triển
1914 – 1918

 

Chiến tranh thế giới thứ nhất Các nước thắng trận thu được lợi lớn, bản đồ thế giới được chia lại, phong trào cách mạng thế giới phát triển mạnh mẽ, cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi, thức tỉnh nhân dân thuộc địa.

Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

Array

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *