Kỷ lục thế giới xoay rubik 3×3

Kỷ lục thế giới xoay rubik 3×3 hiện tại được nắm giữ là 3,47 giây của Yusheng Du, người đã đánh bại kỷ lục của Feliks Zemdegs với ít hơn 0,75 giây.

Các kỷ lục gia này không chỉ dừng lại ở việc giải nhanh Khối rubik truyền thống bằng tay. Feliks còn giữ kỷ lục giải khối rubik nhanh nhất bằng một tay với 6,88 giây và Jakub Kipa đến từ Ba Lan giải Khối rubik bằng chân trong thời gian ấn tượng 20,57 giây!

kỷ lục thế giới xoay rubik 3x3

Kỷ lục plank thế giới

Array

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *