Dân cư trên thế giới thường sinh sống chủ yếu ở những khu vực nào? Tại sao?

Dân cư trên thế giới thường sinh sống ở khu vực nào

Đến năm 2003, dân số thế giới đã lên tới trên 6 tỉ người. Trung bình trên 1km2 đất liền có hơn 46 người sinh sống. Tuy thế, không phải nơi nào trên thế giới cũng đều có người sinh sống. Căn cứ vào mật độ dân số có thể biết được nơi nào đông và nơi nào thưa dân.

Những nơi có điều kiện sinh sống và giao thông thuận lợi như đồng bằng, đô thị hoặc các vùng có khí hậu ấm áp, mưa nắng thuận hòa… sẽ có mật độ dân số cao. Ngược lại, những vùng núi hay vùng sâu, vùng xa, hải đảo… đi lại khó khăn hoặc vùng cực, hoang mạc,… khí hậu khắc nghiệt thường có mật độ dân số thấp.

Nhưng với những tiến bộ về công nghệ, con người có thể khắc phục những trở ngại về điều kiện tự nhiên để sinh sống ở bất kì nơi nào trên Trái Đất.

Xem thêm: Ca nhiễm HIV đầu tiên trên thế giới được phát hiện vào năm nào?

Array

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *