Các châu lục trên thế giới bằng tiếng Anh

Các châu lục trên thế giới bằng tiếng anh.

các châu lục trên thế giới bằng tiếng anh

1. Châu Á:  Asia

2. Châu Đại Dương/ Châu Úc:  Oceania/Australia

3. Châu Phi:  Africa

4. Châu Nam Cực:  Antarctica

5. Châu Âu:  Europe

6. Bắc Mỹ:  North America

7. Nam Mỹ:  South America

Array

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *