Chính sách đối ngoại của Liên Xô sau Chiến tranh Thế giới thứ 2

Chính sách đối ngoại của Liên Xô sau chiến tranh thế giới thứ hai

Chính sách đối ngoại của Liên Xô

Trên cơ sở những thành tựu phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật Liên Xô luôn luôn quán triệt chính sách đối ngoại hoà bình, giúp đỡ các nước XHCN anh em về vật chất và tinh thần.

– Luôn ủng hộ sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, đặc biệt đối với các nước Á, Phi và Mỹ Latinh.

– Luôn đi đầu và đấu tranh không mệt mỏi cho nền hoà bình và an ninh thế giới.

– Kiên quyết chống lại các chính sách gây chiến, xâm lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế.

Vị trí quốc tế của Liên Xô

Liên Xô là nước tham gia sáng lập và là uỷ viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đã có nhiều sáng kiến bảo vệ hoà bình thế giới.

Liên Xô là nước XHCN lớn nhất, hùng mạnh nhất. Với tiềm lực kinh tế, quốc phòng của mình, với chính sách đối ngoại hoà bình tích cực, Liên Xô là chỗ dựa cho cách mạng thế giới, là thành trì của hoà bình thế giới.

Sự giúp đỡ của Liên Xô với nước ta

Liên Xô giúp đỡ Việt Nam xây dựng bệnh viện Hữu nghị Hà Nội, cầu Thăng Long, nhà máy thuỷ điện Hoà Bình, đào tạo cán bộ, giúp đỡ chuyên gia và kỹ thuật..

Nhờ có sự giúp đỡ này, nhân dân ta đã đánh bại được chủ nghĩa đế quốc, giành độc lập dân tộc, hàn gắn vết thương chiến tranh và tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Ngày nay, những công trình trên vẫn tiếp tục phát huy tác dụng trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Xem thêm: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh Thế giới thứ hai
Nguyên nhân sâu xa dẫn đến Chiến tranh Thế giới thứ hai
Những bộ phim hay nhất về chiến tranh thế giới thứ 2

Array

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *