Ngày Nước Thế giới là ngày nào? World Water Day

Ngày Nước Thế giới hay Ngày Nước sạch Thế giới (World Water Day) được tổ chức vào ngày 22/3 hàng năm. Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên Hợp Quốc về Môi trường và Phát triển được tổ chức tại Rio de Janeiro từ ngày 3 đến 14 tháng 6 năm 1992, Liên Hợp Quốc đã ra Nghị quyết lấy ngày 22 tháng 3 hàng năm là Ngày Nước Thế giới và bắt đầu được tổ chức thường niên từ năm 1993.

Mỗi năm Liên Hợp Quốc lựa chọn một chủ đề cụ thể cho Ngày Nước Thế giới để phản ánh những khía cạnh khác nhau về nước. Đây là một sự kiện quốc tế được tổ chức nhằm thu hút sự chú ý của người dân trên khắp trái đất để thấy được tầm quan trọng của tài nguyên nước, đặc biệt là các nguồn nước ngọt và góp phần tăng cường quản lý bền vững nguồn tài nguyên quý giá này.

Ngày Nước Thế giới năm 2022 có chủ đề là “Nước ngầm” (Groundwater). Chủ đề “Nước ngầm” của năm nay nhằm thu hút sự chú ý đến nguồn tài nguyên nước tiềm ẩn luôn được coi trọng nhưng chưa được công nhận đầy đủ giá trị trong hoạch định chính sách phát triển bền vững.

Ngoài các nước thành viên Liên Hợp Quốc, một số các tổ chức phi chính phủ về bảo vệ nguồn nước sạch và môi trường sống của các loài động vật dưới nước đã sử dụng Ngày Thế giới về Nước như là một khoảng thời gian để tập trung sự chú ý của công chúng về các vấn đề quan trọng của nước trong thời đại.

Ngày Nước thế giới tôn vinh nước và nâng cao nhận thức của 2,2 tỷ người đang sống trong tình trạng không được tiếp cận với nước sạch. Đó là hành động để giải quyết cuộc khủng hoảng nước toàn cầu. Trọng tâm cốt lõi của Ngày Nước Thế giới là hỗ trợ việc đạt được Mục tiêu Phát triển Bền vững 6: nước và vấn đề vệ sinh cho tất cả mọi người vào năm 2030.

ngày nước thế giới là ngày nào

Ngày Quốc tế Hạnh phúc là ngày nào?

Array

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *