Khu di chỉ hóa thạch Trừng Giang – Di sản thiên nhiên thế giới ở Trung Quốc

Là một khu vực đồi núi rộng 512 ha ở tỉnh Vân Nam, hóa thạch của Chengjiang (Trừng Giang) thể hiện hồ sơ đầy đủ nhất về một quần xã sinh vật biển ở kỷ Cambri sớm với hệ sinh vật được bảo tồn đặc biệt, thể hiện giải phẫu của các mô cứng và mô mềm trong rất nhiều loại sinh vật, động vật không xương sống và động vật có xương sống. Họ ghi lại sự thành lập ban đầu của một hệ sinh thái biển phức tạp. Trang web ghi lại ít nhất 16 ngành và nhiều nhóm bí ẩn cũng như khoảng 196 loài, đưa ra bằng chứng đặc biệt về sự đa dạng hóa nhanh chóng của sự sống trên Trái đất 530 triệu năm trước, khi gần như tất cả các nhóm động vật chính ngày nay xuất hiện. Nó mở ra một cửa sổ cổ sinh vật học có ý nghĩa to lớn đối với học thuật.

Năm công nhận: 2012
Tiêu chí: (viii)
Diện tích: 512 ha
Vùng đệm: 220 ha

Giá trị nổi bật toàn cầu

Khu hóa thạch Thành Giang, nằm ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, bảo tồn các di tích hóa thạch có ý nghĩa đặc biệt. Các loại đá và hóa thạch của Khu hóa thạch Thành Giang thể hiện một hồ sơ nổi bật và được bảo tồn đặc biệt, minh chứng cho sự đa dạng hóa nhanh chóng của sự sống trên Trái đất trong thời kỳ đầu của kỷ Cambri, 530 triệu năm trước hiện tại. Trong khoảng thời gian ngắn về mặt địa chất này, hầu như tất cả các nhóm động vật chính đều có nguồn gốc. Bằng chứng địa chất đa dạng từ Địa điểm hóa thạch Thành Giang trình bày các di tích hóa thạch có chất lượng bảo quản cao nhất và chuyển tải hồ sơ đầy đủ về một cộng đồng biển đầu kỷ Cambri. Đây là một trong những ghi chép sớm nhất về một hệ sinh thái biển phức tạp và là cơ hội hiểu biết độc đáo về cấu trúc của các cộng đồng ở kỷ Cambri sớm.

Tiêu chí (viii): Địa điểm hóa thạch Thành Giang thể hiện một kỷ lục đặc biệt về sự đa dạng hóa nhanh chóng của sự sống trên Trái đất trong thời kỳ đầu của kỷ Cambri, 530 triệu năm trước hiện tại. Trong khoảng thời gian ngắn về mặt địa chất này, hầu như tất cả các nhóm động vật chính đều có nguồn gốc. Tài sản là một ví dụ nổi bật toàn cầu về một giai đoạn quan trọng trong lịch sử sự sống, đại diện cho một cửa sổ cổ sinh vật học có ý nghĩa to lớn.

Bằng chứng cổ sinh vật học đặc biệt của Khu hóa thạch Thành Giang là vô song về sự đa dạng loài phong phú của nó. Cho đến nay có ít nhất 16 ngành, cộng với nhiều nhóm bí ẩn và khoảng 196 loài đã được ghi nhận. Taxa phục hồi phạm vi từ tảo, thông qua bọt biển và cnidarians đến nhiều ngành phyla song phương, bao gồm cả các hợp âm được biết đến sớm nhất. Các mẫu vật sớm nhất được biết đến của một số ngành như cnidarians, ctenophores, priapulids và động vật có xương sống xuất hiện ở đây. Nhiều đơn vị phân loại đại diện cho các nhóm thân của ngành còn tồn tại và làm sáng tỏ các đặc điểm phân biệt các nhóm phân loại chính.

Tài sản thể hiện chất lượng bảo quản hóa thạch tuyệt vời bao gồm các mô mềm và cứng của động vật có bộ xương cứng, cùng với một loạt các sinh vật hoàn toàn thân mềm, và do đó tương đối không có trong hồ sơ hóa thạch. Hầu như tất cả các loài thân mềm không được biết đến ở những nơi khác. Bảo tồn chi tiết ở quy mô tốt bao gồm các đặc điểm như hệ thống tiêu hóa của động vật, ví dụ như động vật chân đốt Naraoia và mang mỏng manh của Yunnanozoon bí ẩn. Các trầm tích của Thành Giang cung cấp những hợp âm hóa thạch lâu đời nhất được biết đến hiện nay, ngành mà tất cả các động vật có xương sống thuộc về.

Các hóa thạch và đá của Khu hóa thạch Thành Giang cùng nhau trình bày một hồ sơ đầy đủ về một cộng đồng biển đầu kỷ Cambri. Đây là một trong những ghi chép sớm nhất về một hệ sinh thái biển phức tạp, với lưới thức ăn được bao phủ bởi những kẻ săn mồi tinh vi. Hơn nữa, nó chứng minh rằng các cấu trúc cộng đồng phức tạp đã phát triển từ rất sớm trong quá trình đa dạng hóa đời sống động vật ở kỷ Cambri và cung cấp bằng chứng về một loạt các hốc sinh thái. Do đó, tài sản cung cấp một cửa sổ hiểu biết độc đáo về cấu trúc của các cộng đồng Cambri sớm.

Tính toàn vẹn

Tài sản có ranh giới rõ ràng bao gồm cả những điểm lộ đá quan trọng nhất của khu vực và có vùng đệm cung cấp sự bảo vệ rộng hơn cho tài sản. Cần lưu ý rằng bằng chứng hóa thạch được cung cấp ở một số địa điểm nằm bên ngoài ranh giới di sản và vùng đệm của nó, và những khu vực này cần nhận được sự bảo vệ rộng rãi hơn và phù hợp để cung cấp bối cảnh cho di sản.

Trước năm 2004, 14 hoạt động khai thác phốt phát đã diễn ra trong vùng đệm của khu đất. Kể từ năm 2008 tất cả họ đã bị đóng cửa. Quá trình phục hồi các địa điểm khai thác cũ này đang diễn ra và sẽ mất một thời gian đáng kể. Không có hoạt động khai thác nào thực sự ảnh hưởng đến chính tài sản đó và cam kết liên tục của chính quyền Quận và Tỉnh về việc không mở hoặc mở lại các mỏ trong tài sản hoặc vùng đệm của nó là rất quan trọng để bảo vệ các giá trị của tài sản.

Nhiều cuộc khai quật khác nhau đã diễn ra trong tài sản liên quan đến hai địa điểm hóa thạch chính. Tại phần địa tầng quan trọng của Xiaolantian, một cuộc khai quật sâu đã được thực hiện để tạo lối đi. Ngoài ra, một bảo tàng đã được xây dựng tại Miaotanshan, trên địa điểm phát hiện hóa thạch Chengjiang Fauna đầu tiên. Cả con đường và việc xây dựng bảo tàng đều có tác động đến tính toàn vẹn của địa điểm. Quốc gia thành viên đã đưa ra một quy trình xem xét và phê duyệt có hệ thống đối với bất kỳ sự phát triển nào có thể ảnh hưởng đến địa điểm. Hơn nữa, cơ quan quản lý đã hạn chế hoàn toàn việc phát triển cơ sở hạ tầng trong tương lai tại khu đất này.

Yêu cầu bảo vệ và quản lý

Khu hóa thạch Thành Giang thuộc sở hữu nhà nước và được bảo vệ theo Điều 9 của hiến pháp Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và theo nhiều luật khác nhau bao gồm Luật Bảo vệ Môi trường của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (2002), Luật của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về Bảo vệ Di tích Văn hóa (2002), quy định về quản lý mẫu vật cổ sinh vật học (Bộ Đất đai và Tài nguyên, 2002), quy định về bảo vệ và quản lý di tích địa chất (1995) và quy định về bảo vệ Hóa thạch Động vật Thành Giang Vân Nam ( 1997).

Tài sản được chỉ định là một khu vực được bảo vệ đảm bảo rằng các hoạt động có khả năng gây thiệt hại của con người trong trang web có thể được ngăn chặn. Khu vực này phần lớn được bao phủ bởi rừng thứ sinh và cây bụi và không có hoạt động công nghiệp hoặc nơi cư trú lâu dài của con người trong ranh giới. Tài sản nằm hoàn toàn trong Công viên địa chất quốc gia Trung Quốc.

Có một kế hoạch quản lý hiệu quả, được hỗ trợ bởi một cơ quan quản lý tận tâm và đầy đủ nhân viên và nguồn lực. Viện quản lý khu vực hóa thạch Chengjiang chịu trách nhiệm điều phối quản lý tại chỗ của khu vực được bảo vệ. Chiến lược bảo vệ tài sản bao gồm một kế hoạch phân vùng Công viên địa chất quốc gia nhằm bảo vệ đầy đủ các địa điểm hóa thạch quan trọng, được hỗ trợ bởi nhân viên thực hiện. Nguồn tài chính của Khu hóa thạch Thành Giang chủ yếu đến từ các nguồn quốc gia và được bổ sung bởi các khoản đóng góp nhỏ hơn ở cấp Thành phố và Quận. Tài trợ ổn định và đặc biệt cho việc quản lý liên tục tài sản là đủ để giải quyết việc bảo vệ, quảng bá và giới thiệu tài sản đang diễn ra. Tài sản có một chương trình giám sát được thiết lập bao gồm các chỉ số được xác định để bảo tồn tài sản này, và cần được tích hợp với việc giám sát bảo vệ môi trường xung quanh rộng hơn của tài sản. Nhu cầu giám tuyển liên tục và hiệu quả các mẫu vật hóa thạch được thu thập từ di sản, theo các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất, được Quốc gia thành viên công nhận và cung cấp đầy đủ.

Số lượng du khách được dự đoán sẽ tăng từ vài nghìn (4-5.000) người vào năm 2012, hầu hết trong số họ là người dân địa phương hoặc cá nhân từ các khu vực lân cận và các nhà khoa học đến thăm. Việc tăng lượng khách đến thăm di sản đòi hỏi các chiến lược quản lý hiệu quả và cung cấp hướng dẫn, chỉ định các khu vực hạn chế và hạn chế nghiêm ngặt đối với việc thu thập hóa thạch. Điều cần thiết là phải điều chỉnh cẩn thận số lượng khách truy cập trong khả năng của tài sản. Con số dự đoán tối đa tại thời điểm ghi được ước tính khoảng 30-40.000 người. Cần đảm bảo quy hoạch sử dụng đất hiệu quả ở các khu vực xung quanh di sản để đảm bảo bảo tồn lâu dài, bao gồm cả việc bảo tồn các địa điểm hóa thạch ở khu vực xung quanh cung cấp bối cảnh để hiểu giá trị của di sản.

Bản đồ Khu di chỉ hóa thạch Trừng Giang

Video về Khu di chỉ hóa thạch Trừng Giang

Xem thêm: Những Di sản Văn hóa/Thiên nhiên Thế giới được UNESCO công nhận

Array

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *