Khái niệm khách du lịch theo Tổ chức Du lịch Thế giới

Theo định nghĩa của Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO), thì có các khái niệm sau:

Du lịch (Tourism): là các hoạt động của các cá nhân đi tới một nơi ngoài môi tr­ường sống thư­ờng xuyên (nơi sinh hoạt hàng ngày của mình) trong thời gian không quá 1 năm liên tục với mục đích chính của chuyến đi không liên quan tới hoạt động kiếm tiền nơi họ đến.

Khách du lịch (Visitors): Các cá nhân khi thực hiện các chuyến đi du lịch như­ trên đ­ược gọi là khách du lịch.

Khách du lịch quốc tế (lnbound-outbound visitors) là khách du lịch thực hiện chuyến đi ra khỏi quốc gia mà họ cư­ trú. Chuyến đi đ­ược xác định là lư­ợt xuất – nhập cảnh tại các cửa khẩu quốc tế của quốc gia.

Khách du lịch nội địa (Domestic visitors) là khách du lịch thực hiện chuyến đi trong quốc gia mà họ c­ư trú. Chuyến đi đ­ược xác định từ nơi môi trư­ờng sống thư­ờng xuyên đến khi trở về nơi xuất phát.

khái niệm khách du lịch theo tổ chức du lịch thế giới

Hầu hết các quốc gia đều thống nhất về việc xác định thời gian và mục đích cho chuyến đi nh­ưng việc xác định nội hàm của “môi trư­ờng sống thư­ờng xuyên lại không thống nhất. Mỗi quốc gia khác nhau quy định nội hàm của khái niệm khách đu lịch nội địa khác nhau. Theo một nghiên cứu thực hiện ở Tây Ban Nha, sử dụng định nghĩa khác nhau về môi tr­ường sống thư­ờng xuyên sẽ dẫn đến sự khác biệt hơn 30% trong tổng số các chuyến đi đ­ược thực hiện bởi c­ư dân của Tây Ban Nha.

Điều đó có nghĩa là, UNWTO chấp nhận các khái niệm khách du lịch nội địa khác nhau ở các quốc gia khác nhau, chỉ nhấn mạnh mục đích xác định khách du lịch nội địa nhằm tính toán tác động của nhóm này trong các hoạt động kinh tế của riêng từng quốc gia thành viên.

Trong hầu hết các quốc gia đư­ợc khảo sát việc xác định chuyến đi du lịch nội địa th­ường đư­ợc xét theo các thuộc tính: khoảng cách của chuyến đi (1 chiều) tính từ nơi ở, nơi học tập hoặc nơi làm việc; thời gian chuyến đi, tần suất chuyến đi; mục đích chính của chuyến đi; chuyến đi có hoặc không thuê sử dụng các dịch vụ du lịch ở nơi đến.

Ở nước ta khách du lịch gồm khách du lịch quốc tế và khách du lịch nội địa:

– Khách du lịch quốc tế gồm hai nhóm khách: khách du lịch vào Việt Nam (khách inbound) và khách du lịch ra nước ngoài (khách outbound).

+ Khách du lịch vào Việt Nam (khách inbound): là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam du lịch.

+ Khách du lịch ra nước ngoài (khách outbound): là công dân Việt Nam, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam ra nước ngoài du lịch.

– Khách du lịch nội địa là công dân Việt Nam và người nước ngoài cư trú tại Việt Nam đi du lịch trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Xem thêm: Vịnh nào của Việt Nam được coi là 1 trong 3 vịnh tốt và đẹp nhất thế giới?

Array

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *