Vì sao sau Chiến tranh Thế giới thứ nhất, phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á lại bùng nổ mạnh mẽ?

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào độc lập dân tộc ở châu Á bùng nổ mạnh mẽ, vì:

– Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc để lại nhiều hậu quả nặng nề. Các nước đế quốc tăng cường khai thác thuộc địa để bù đắp những hậu quả do chiến tranh gây ra, làm tăng lên những mâu thuẫn vốn có trong lòng xã hội các nước thuộc địa.

– Phong trào đấu tranh chống đế quốc dâng cao mạnh mẽ.

– Đồng thời, thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga cũng có ảnh hưởng lớn đến phong trào đấu tranh ở Đông Nam Á. Quan trọng nhất là vai trò của giai cấp công nhân và đảng cộng sản ở các nước này.

vì sao sau chiến tranh thế giới thứ nhất phong trào độc lập dân tộc ở châu á lại bùng nổ mạnh mẽ

Xem thêm: Ảnh hưởng của Chiến tranh Thế giới thứ nhất đến Việt Nam

Array

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *