Vì sao các nước đế quốc ráo riết chuẩn bị Chiến tranh Thế giới thứ nhất?

– Sự phát triển không đồng đều của chủ nghĩa tư bản vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX làm thay đổi sâu sắc so sánh lực lượng giữa các nước đế quốc.

– Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa ngày càng trở nên gay gắt, dẫn đến sự hình thành hai khối quân sự kình địch nhau:

+ khối Liên minh gồm Đức, Áo-Hung, I-ta-li-a ra đời năm 1882;

+ khối Hiệp ước của ba nước Anh, Pháp, Nga hình thành năm 1907.

– Hai khối này đều ráo riết chạy đua vũ trang và tích cực chuẩn bị chiến tranh, mong muốn thanh toán địch thủ của mình để chia lại thuộc địa, làm bá chủ thế giới.

vì sao các nước đế quốc ráo riết chuẩn bị chiến tranh thế giới thứ nhất

Xem thêm: Vì sao nói Chiến tranh Thế giới thứ nhất là cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa?

Array

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *