Từ cuộc Chiến tranh Thế giới thứ 2 hãy rút ra bài học

từ cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 hãy rút ra bài học

– Ngày nay, chiến tranh xung đột vẫn thường xuyên diễn ra ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới. Nếu như cuộc chiến tranh thế giới thứ ba nổ ra, sẽ không chỉ gây nên sự thương vong và tổn thất khổng lồ, mà sẽ là cuộc chiến tranh hạt nhân dẫn đến sự hủy diệt toàn nhân loại.

– Cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình, chống nguy cơ chiến tranh hạt nhân hủy diệt để bảo vệ sự sống của con người và nền văn minh nhân loại đang là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu của toàn thể mọi người.

– Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc đã để lại những hậu quả vô cùng nặng nề đối với nhân loại. Vì thế, nhân loại cần tránh để những cuộc xung đột quân sự xảy ra, đấu tranh để bảo vệ hòa bình thế giới.

– Xu hướng giải quyết mọi xung đột ngày nay là đàm phán để kết thúc chiến tranh bằng giải pháp hoà bình.

– Các nước trên thế giới cần hợp tác với nhau để chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình thế giới.

Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh Thế giới thứ hai

Array

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *