Thế nào là tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới

Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới là quan hệ bạn bè thân thiện giữa nước này với nước khác.

Ý nghĩa của tình hữu nghị

– Tạo cơ hội, điều kiện để các nước, các dân tộc trên thế giới cùng hợp tác, phát triển về mọi mặt : kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học, kĩ thuật,….

– Tạo sự hiểu biết lẫn nhau, tránh gây mâu thuẫn, căng thẳng dẫn đến nguy cơ chiến tranh.

Ý nghĩa chính sách của Đảng ta về hòa bình, hữu nghị

– Chính sách của Đảng ta thể hiện sự đúng đắn có hiệu quả.

– Chủ động tạo ra các mối quan hệ quốc tế thuận lợi.

– Đảm bảo thúc đẩy quá trình phát triển của đất nước.

– Hòa nhập với các nước trong quá trình tiến lên của nhân loại.

thế nào là tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới

Xem thêm: Vì sao sau Chiến tranh Thế giới thứ nhất, phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á lại bùng nổ mạnh mẽ?

Array

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *