Lịch sử văn minh thế giới – Vũ Dương Ninh

lịch sử văn minh thế giới vũ dương ninh

Lịch sử văn minh thế giới – Vũ Dương Ninh

Lịch sử văn minh thế giới là môn học có nhiệm vụ cung cấp những kiến thức cơ bản về quá trình ra đời và phát triển của các nền văn minh tiêu biểu trong lịch sử loài người.

Giáo trình này gồm 8 chương đem lại sự hiểu biết cơ bản và hệ thống về những nền văn minh thời cổ trung đại ở phương Đông (Ai Cập, Lưỡng Hà, ấn Độ, Trung Hoa, Đông Nam A) và phương Tây (Hy Lạp, La Mã, các nước Tây Âu) và nền văn minh công nghiệp thời cận hiện đại.

Nội dung của mỗi chương đề cập đến những điều kiện hình thành nền văn minh, giới thiệu trình độ phát triển kinh tế và phân hoá xã hội, sơ lược lịch sử thành lập và phân hoá xã hội, sơ lược lịch sử thành lập và cấu trúc của nhà nước, những học thuyết chính trị, quan điểm triết học và các tôn giáo lớn cùng những thành tựu khoa học tự nhiên, kỹ thuật và văn học nghệ thuật.
Nội dung gồm có:

  1. Văn minh Bắc Phi và Tây Á
  2. Văn minh Ấn Độ cổ trung đại
  3. Văn minh Trung Hoa cổ trung đại
  4. Văn minh khu vực Đông Nam Á
  5. Văn minh khu vực Trung – Nam Mĩ
  6. Văn minh Hi Lạp và La Mã cổ đại
  7. Văn minh Tây Âu thời trung đại
  8. Sự xuất hiện văn minh công nghiệp
  9. Văn minh thế giới thế kỉ XX. Bước đầu chuyển sang nền văn minh thông tin

Giáo trình Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Thế giới

Array

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *