Chúng ta nên học tập tiếp thu những gì ở các dân tộc khác trên thế giới?

– Chúng ta nên học tập các dân tộc khác:

+ Những thành tựu về khoa học – kĩ thuật trên tất cả các lĩnh vực.

+ Học tập trình độ quản lý.

+ Văn hóa, giáo dục, nghệ thuật.

chúng ta nên học tập tiếp thu những gì ở các dân tộc trên thế giới

– Ví dụ:

+ Sản xuất máy móc hiện đại.

+ Máy vi tính.

+ Điện tử viễn thông.

+ Lĩnh vực giao thông: đường, cầu cống, hầm…

+ Xây dựng, kiến trúc: quy hoạch đô thị, kiến trúc hiện đại.

+ Cải cách quản lý, hành chính trong các cơ quan nhà nước.

+ Kỉ luật lao động trong các nhà máy, xí nghiệp.

+ Giáo dục: cải cách chương trình sách giáo khoa, đổi mới phương pháp dạy học…

Array

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *