Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới

Chủ nghĩa tư bản xác lập trên phạm vi thế giới

1. Các cuộc cách mạng tư sản thế kỉ XIX

a. Nguyên nhân: Do sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế tư bản chủ nghĩa.

b. Các cuộc cách mạng tư sản

Ở Mĩ – La Tinh: Một loạt các quốc gia tư sản mới ra đời.
Ở Châu Âu:
Cách mạng 1848 – 1849
Cách mạng I – ta – li – a (1859 – 1870).
Cách mạng Đức (1864 – 1871).
Cách mạng nông nô ở Nga (1961).

chủ nghĩa tư bản được xác lập trên toàn thế giới

2. Sự xâm lược của tư bản phương Tây đối với các nước Á, Phi

– Nguyên nhân: trong thời kì cách mạng công nghiệp, kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Anh, Pháp phát triển nhanh chóng làm tăng nhu cầu tranh giành thị trường, đẩy mạnh việc phâm lược các nước châu Á và Châu Phi. Đặc biệt là các nước có nguồn tài nguyên phong phú và kinh tế lạc hậu kém phát triển.

– Kết quả: cuối thế kỉ XVIII, Ạnh hoàn thành việc xâm lược Ấn Độ; Pháp, Đức, Mĩ… xâu xé Trung Quốc; Hà Lan chiếm In-đô-nê-xi-a, Pháp chiếm Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia; Anh và Pháp tranh chấp Thái Lan; Tây Ban Nha chiếm Phi-lip-pin; Anh chiếm Miến Điện, Mã Lai…

Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

Array

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *