Bảng xếp hạng nền giáo dục Việt Nam so với các nước trên thế giới

Dưới đây là bảng xếp hạng các nước có nền giáo dục tốt nhất trên thế giới. Xếp vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng là Hoa Kỳ, và các nước châu Âu như Anh, Đức, Pháp,… Nền giáo dục Việt Nam xếp thứ 59 trong bảng xếp hạng này.

Bảng xếp hạng chất lượng giáo dục của các nước trên toàn cầu

Bảng xếp hạng các trường đại học uy tín trên thế giới, có cả ĐH Việt Nam

Array

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *