Bảng xếp hạng diện tích các nước trên thế giới

Cùng VNtoWorld theo dõi bảng xếp hạng diện tích các nước trên thế giới  được sắp xếp theo thứ tự từ các nước có diện tích lớn nhất đến nước có diện tích nhỏ nhất. Bao gồm ba phần chính là nước/ vùng lãnh thổ , diện tích và thứ hạng quốc gia.

Bảng xếp hạng diện tích các nước trên thế giới

Việt Nam có diện tích rừng ngập mặn đứng vị trí thứ mấy trên thế giới?

Array

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *