Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) đối với Việt Nam

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới diễn ra đầu tiên ở Mĩ (tháng 10-1930) rồi lan nhanh sang các nước tư bản khác, tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế, xã hội của các nước tư bản.

– Pháp là nước tư bản nên chịu chung tác động của cuộc khủng hoảng này. Khủng hoảng diễn ra ở Pháp rồi lan nhanh ra các thuộc địa và phụ thuộc của Pháp, trong đó có Việt Nam.

– Dưới tác động của cuộc khủng hoảng, nền kinh tế, xã hội Việt Nam bị khủng hoảng nặng nề :

+ Nông nghiệp, công nghiệp bị suy sụp, xuất nhập khẩu bị đình đốn, hàng hóa khan hiếm (do nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc hoàn toàn vào Pháp).
+ Khủng hoảng kinh tế đã tác động tới tất cả các tầng lớp, giai cấp trong xã hội Việt Nam, làm cho đời sống của các tầng lớp nhân dân vô cùng cực khổ (nhà máy bị đóng cửa, công nhân không có việc làm hoặc có việc làm thì lương rất thấp ; sản xuất nông nghiệp sa sút do xuất khẩu lúa gạo bị đình trệ, nông dân bị bần cùng hoá…; đời sống của tư sản, tiểu tư sản bấp bênh…).
+ Thực dân Pháp còn tăng cường chính sách thuế khóa, làm cho đời sống của nhân dân càng thêm cùng cực.

ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 với việt nam

1. Tình hình kinh tế:

-Nông nghiệp và công nghiệp đều bị suy sụp.
-Xuất nhập khẩu đình đốn.
-Hàng hóa khan hiếm,giá cả đắt đỏ.

2. Tình hình xã hội:

-Công nghiệp bị thất nghiệp
– Nông dân bị bần cùng hóa và phá sản
-Các tầng lớp tiểu tư sản thành thị bị điêu đứng…

Video về cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933

Vì sao nói Tây Âu là một trong ba trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất thế giới nửa sau thế kỉ 20

Array

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *