Nơi trú ẩn bằng đá Bhimbetka – Di sản văn hóa thế giới ở Ấn Độ

Nơi trú ẩn bằng đá của Bhimbetka nằm ở chân đồi của dãy núi Vindhyan ở rìa phía nam của cao nguyên trung tâm Ấn Độ. Trong những mỏm đá sa thạch khổng lồ, bên trên khu rừng tương đối rậm rạp, là năm cụm nơi trú ẩn bằng đá tự nhiên, trưng bày những bức tranh có niên đại từ Thời kỳ đồ đá giữa cho đến thời kỳ lịch sử. Truyền thống văn hóa của cư dân trong 21 ngôi làng liền kề với địa điểm này rất giống với những truyền thống được thể hiện trong các bức tranh đá.

Năm công nhận: 2003
Tiêu chí: (iii)(v)
Diện tích: 1.893 ha
Vùng đệm: 10.280 ha
Madhya Pradesh

undefined

Tiêu chí (iii): Bhimbetka phản ánh sự tương tác lâu dài giữa con người và cảnh quan, thể hiện qua số lượng và chất lượng của tác phẩm nghệ thuật trên đá. Tiêu chí (v): Bhimbetka gắn liền với nền kinh tế săn bắn và hái lượm như được thể hiện trong tác phẩm nghệ thuật trên đá và trong các tàn tích của truyền thống này ở các làng adivasi địa phương ở ngoại vi của địa điểm này.

People riding horses holding weapons

Bản đồ Nơi trú ẩn bằng đá Bhimbetka

Video về hang đá Bhimbetka

Xem thêm: Những Di sản Văn hóa/Thiên nhiên Thế giới được UNESCO công nhận

Array

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *