Gusuku và các di chỉ của Vương quốc Ryukyu (Lưu Cầu) – Di sản văn hóa thế giới ở Nhật Bản

Các di chỉ Gusuku và di sản liên quan của Vương quốc Ryukyu (Lưu Cầu) là một Di sản thế giới của UNESCO bao gồm 9 di chỉ nằm tại tỉnh Okinawa, Nhật Bản.

Tên tiếng Anh: Gusuku Sites and Related Properties of the Kingdom of Ryukyu
Địa điểm: Tỉnh Okinawa
Năm công nhận: 2000
Tiêu chí: (ii)(iii)(vi)
Diện tích: 54,9 ha với vùng đệm 559,7 ha

Các di chỉ được đề cử dựa trên tiêu chí là những đại diện lớn cho nền văn hóa của vương quốc Lưu Cầu (Ryūkyū), với sự pha trộn độc đáo các ảnh hưởng Nhật Bản và Trung Hoa đã làm cho nó trở thành điểm tụ hội văn hóa và kinh tế chủ yếu giữa một vài nước lân cận.

Di chỉ Gusuku cùng các di sản liên quan của vương quốc Lưu Cầu đại diện cho hơn 500 năm của lịch sử quần đảo Ryukyu. UNESCO công nhận đây là một di sản thế giới vào ngày 30 tháng 11 năm 2000.

Di sản văn hóa bao gồm hai khu rừng thiêng hay utaki, lăng Tamaudun, một khu vườn, và năm gusuku (thành), hầu hết chúng là tàn tích.

1. Lăng Tamaudun

2. Sonohyan-utaki Ishimon

3. Di chỉ Thành Nakijin (Nakijin-jō site)

4. Di chỉ Thành Zakimi (Zakimi-jō site)

5. Di chỉ Thành Katsuren (Katsuren-jō site)

6. Di chỉ Thành Nakagusuku (Nakagusuku-jō site)

7. Di chỉ Thành Shuri (Shuri-jō site)

gusuku và các di chỉ của vương quốc ryukyu (lưu cầu) -  di sản văn hóa thế giới ở nhật bản

8. Shikinaen

9. Seifa-utaki

Bản đồ Các Gusuku và di chỉ của Vương quốc Lưu Cầu

Video về Quần thể di sản Gusuku và Vương quốc Ryukyu

Những Di sản Văn hóa/Thiên nhiên Thế giới được UNESCO công nhận

Array

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *