Di tích lịch sử cố đô Kyoto (thành phố Kyoto, Uji và Otsu) – Di sản văn hóa thế giới ở Nhật Bản

Di tích lịch sử của cố đô Kyoto (Kyoto, Uji và Otsu) là tên gọi quần thể gồm 17 địa điểm nằm tại Kyoto và các địa điểm lân cận tại Uji thuộc tỉnh Kyōto, Ōtsu thuộc tỉnh Shiga. Trong số các địa điểm này thì 13 trong số đó là các đền thờ Phật giáo, 3 đền thờ Thần đạo, và 1 lâu đài. Tài sản gồm 38 tòa nhà được Chính phủ Nhật Bản được chỉ định là Báu vật Quốc gia, 160 tài sản được chỉ định là Tài sản Văn hóa Quan trọng, 8 khu vườn được chỉ định là Danh thắng đặc biệt.

Tên tiếng Anh: Historic Monuments of Ancient Kyoto (Kyoto, Uji and Otsu Cities)
Địa điểm: Tỉnh Kyoto và Shiga
Năm công nhận: 1994
Tiêu chí: (ii)(iv)
Diện tích: 1.056 ha với vùng đệm 3.579 ha

17 địa điểm của Di tích lịch sử cố đô Kyoto:

 • Kamowakeikazuchi-jinja (Kamigamo shrine) (Đền thờ Kamigamo)
 • Kamomioya-jinja (Shimogamo Shrine) (Đền thờ Shimogamo)
 • Kyo-o-gokoku-ji (To-ji)
 • Kiyomizu-dera
 • Enryaku-ji
 • Daigo-ji
 • Ninna-ji
 • Byodo-in
 • Ujigami-jinja
 • Kozan-ji
 • Saiho-ji (Đền thờ Moss)
 • Tenryu-ji
 • Rokuon-ji (Chùa Vàng – Kenkaku-ji)
 • Jisho-ji
 • Ryoan-ji (Đền thờ của Rồng Hòa bình)
 • Hongan-ji
 • Nijo-jo (Thành Nijo)
di tích lịch sử cố đô kyoto (thành phố kyoto, uji và otsu) - di sản văn hóa thế giới ở nhật bản
Đền thờ Kamigamo
File:Shimogamo 01.jpg
Đền thờ Shimogamo
Chùa To-ji
Kiyomizu-dera
Enryaku-ji
Daigo-ji
Ninna-ji
Byodo-in
Ujigami-jinja
Kozan-ji
Saiho-ji (Đền thờ Moss)
Kinkaku-ji (chùa Vàng)
Ryoan-ji (đền thờ Rồng hòa bình)
Hongan-ji
Lâu đài Nijo (Thành Nijo)
Tenryu-ji
Ginkaku-ji Temple Silver Pavilion in Kyoto
Jisho-ji (Ginkaku-ji – Chùa Bạc)

Bản đồ thành phố Kyoto

Video về du lịch Kyoto

Những Di sản Văn hóa/Thiên nhiên Thế giới được UNESCO công nhận

Array

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *