Các di chỉ Thổ ty – Di sản văn hóa thế giới ở Trung Quốc

Nằm ở khu vực miền núi phía tây nam Trung Quốc, khu đất này bao gồm phần còn lại của một số lãnh thổ bộ lạc mà các thủ lĩnh được chính quyền trung ương bổ nhiệm là ‘Tusi’ (Thổ ty), những người cai trị cha truyền con nối từ thế kỷ 13 đến đầu thế kỷ 20. Hệ thống Tusi phát sinh từ các hệ thống chính quyền triều đại của các dân tộc thiểu số có niên đại từ thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên. Mục đích của nó là thống nhất nền hành chính quốc gia, đồng thời cho phép các dân tộc thiểu số giữ lại phong tục và lối sống của họ. Các địa điểm của Pháo đài Laosicheng, Tangya và Hailongtun tạo nên địa điểm này là bằng chứng đặc biệt cho hình thức quản trị này, bắt nguồn từ nền văn minh Trung Quốc thời Nguyên và Minh.

Năm công nhận: 2015
Tiêu chí: (ii)(iii)
Diện tích: 781,28 ha
Vùng đệm: 3.125,33 ha

Giá trị nổi bật toàn cầu

Phân bố xung quanh các khu vực miền núi phía tây nam Trung Quốc là phần còn lại của các lãnh thổ bộ lạc có các nhà lãnh đạo được chính quyền trung ương bổ nhiệm là ‘Tusi’, những người cai trị cha truyền con nối các khu vực của họ từ thế kỷ 13 đến đầu thế kỷ 20. Hệ thống chính quyền hành chính này nhằm mục đích thống nhất nền hành chính quốc gia đồng thời cho phép các dân tộc thiểu số giữ lại các phong tục và lối sống của họ. Ba địa điểm Laosicheng, Tangya và Pháo đài Hailongtun kết hợp thành một tài sản nối tiếp để đại diện cho hệ thống quản trị này. Các địa điểm khảo cổ và di tích còn sót lại của Phiên Laosicheng Tusi và Pháo đài Hailongtun đại diện cho các khu vực Tusi xếp hạng cao nhất; Cổng vòm Tưởng niệm và di tích của Khu vực Hành chính, các bức tường ranh giới, rãnh thoát nước và lăng mộ tại Miền Tangya Tusi đại diện cho lãnh địa của một Tusi có thứ hạng thấp hơn.

Tiêu chí (ii): Các địa điểm Tusi của Laosicheng, Tangya và Pháo đài Hailongtun thể hiện rõ ràng sự trao đổi các giá trị nhân văn giữa các nền văn hóa dân tộc địa phương ở Tây Nam Trung Quốc và bản sắc dân tộc được thể hiện thông qua các cấu trúc của chính quyền trung ương.

Tiêu chí (iii): Các địa điểm Lao Sicheng, Tangya và Pháo đài Hailongtun là bằng chứng của hệ thống quản lý Tusi ở khu vực Tây Nam Trung Quốc và do đó là bằng chứng đặc biệt cho hình thức quản trị này bắt nguồn từ các hệ thống quản lý dân tộc thiểu số trước đó ở Trung Quốc, và đến nền văn minh Trung Quốc trong thời kỳ Nguyên, Minh và Thanh.

Tính toàn vẹn

Di sản chứa tất cả các yếu tố cần thiết để thể hiện Giá trị Nổi bật Toàn cầu của nó và có kích thước phù hợp để đảm bảo thể hiện đầy đủ các đặc điểm và quy trình truyền đạt ý nghĩa của di sản. Các lớp nghề nghiệp sau này phủ lên các phần của thời kỳ Tusi vẫn còn ở Laosicheng và Hailongtun nhưng có đủ bằng chứng để chứng minh Giá trị Nổi bật Toàn cầu. Các bộ phận của tài sản tại Hailongtun và Tangya dễ bị thảm thực vật phát triển. Tài sản dễ bị xói mòn do tác động của mưa lớn và có thể trở nên dễ bị áp lực do số lượng du khách và sự phát triển của cơ sở hạ tầng du lịch.

Tính xác thực

Tính xác thực của vật liệu vẫn còn ở ba bộ phận cấu thành của tài sản về chức năng, hình thức và bố cục, vật liệu và phong cách xây dựng, vị trí và bối cảnh được giữ lại. Tính xác thực của tinh thần và truyền thống rất cao ở Laosicheng do sự hiện diện của các nhóm dân tộc thiểu số Tujia trong khu vực tài sản.

Yêu cầu bảo vệ và quản lý

Các thành phần tài sản được chỉ định là Di sản văn hóa được ưu tiên bảo vệ của Nhà nước theo Luật Bảo vệ Di tích Văn hóa năm 1982, sửa đổi năm 2007. Chúng cũng được bảo vệ theo luật liên quan của tỉnh. Các địa điểm Laosicheng và Tangya Tusi nằm trong Khu danh lam thắng cảnh cấp tỉnh/quốc gia được chỉ định và được bảo vệ bởi Quy định về Khu danh lam thắng cảnh 2006. Khu vực tài sản và vùng đệm được bảo vệ theo các quy định liên quan đến Khu vực được bảo vệ và Khu vực kiểm soát xây dựng của Di sản văn hóa được ưu tiên bảo vệ của Nhà nước.

Việc quản lý ba phần hợp phần được điều phối ở cấp tỉnh dưới sự quản lý của Cục Quản lý Nhà nước về Di sản Văn hóa (SACH) bởi một nhóm chỉ đạo được thành lập theo Thỏa thuận chung về Bảo vệ và Quản lý Di tích Tusi. Nhóm này bao gồm đại diện của các tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc và Quý Châu nơi có các bộ phận cấu thành của tài sản. Các văn phòng quản lý tại mỗi thành phần liên quan thông qua chính quyền quận liên quan của họ và Chính phủ Nhân dân và Quận tự trị với Chính phủ Nhân dân của chính quyền cấp tỉnh có liên quan của họ. Nhóm chỉ đạo do Cục Di sản Văn hóa tỉnh Hồ Nam đứng đầu nhằm thiết lập các tiêu chuẩn chung để quản lý tài sản bao gồm các dự án nghiên cứu chung, các cuộc họp và các khóa đào tạo cho nhân viên.

Các Kế hoạch Quản lý và Bảo tồn đã được chuẩn bị cho từng bộ phận cấu thành của tài sản trong giai đoạn 2013-2030 bao gồm quản lý du khách, trình bày và giám sát các yếu tố liên quan đến thiên tai. Hệ thống quản lý và các kế hoạch sẽ được củng cố để đảm bảo kiểm soát tổng thể các dự án du lịch nhằm duy trì Giá trị Nổi bật Toàn cầu.

Bản đồ Các di chỉ Thổ ty

Khu vực miền Laosicheng Tusi https://goo.gl/maps/T4NPx1d6VKG7fEW29
Khu vực miền Tangya Tusi https://goo.gl/maps/qXH2dPg6VurRWhM36
Địa điểm của pháo đài Hailongtun Tusi https://goo.gl/maps/mC78CZEC6gwzd7T56

Video về Các địa điểm Thổ ty

Xem thêm: Những Di sản Văn hóa/Thiên nhiên Thế giới được UNESCO công nhận

Array

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *