So sánh Chiến tranh Thế giới thứ nhất và thứ hai

Những điểm giống nhau của hai Chiến tranh Thế giới

– Cả 2 cuộc chiến tranh này bùng nổ đều bắt nguồn từ mâu thuẫn của các nước đế quốc về vấn đề thị trường và thuộc địa, khi mâu thuẫn đó đạt đến đỉnh cao không thể giải quyết được dẫn đến chiến tranh bùng nổ.

– Về tính chất cả 2 cuộc chiến tranh này đều mang tính chất phi nghĩa gây tổn thất nặng nề về sức người sức của của nhân loại, để lại những hậu quả nặng nề.

– Thoát ra khỏi 2 cuộc chiến tranh tất cả các nước dù thắng trận hay bại trận đều phải gánh chịu những hậu quả,tổn thất hết sức nặng nề.

– Sau 2 cuộc chiến tranh đều có một trật tự thế giới được thiết lập.

Những điểm khác nhau

– Chiến tranh thế giới 1 bùng nổ với sự tham chiến của 2 phe là liên minh (Đức, Áo – Hung, Italia) và phe hiệp ước (Anh – Pháp – Nga). Còn Chiến tranh thế giới 2 là mâu thuẫn giữa mặt trận đồng minh chống phát xít và phe phát xít (Đức, Nhật, Italia).

– Về quy mô mức độ chiến tranh thế giới thứ 2 lớn hơn chiến tranh thế giới 1.

– Chiến tranh thế giới thứ 2 về sau mang tính chất chính nghĩa với sự tham chiến của Liên Xô. Liên Xô đại diện cho thành trì vững chắc của nền hòa bình thế giới, đứng trên lập trường chính nghĩa kêu gọi thành lập đồng minh chống phát xít nhằm bảo vệ nền hòa bình thế giới.

– Chiến tranh thế giới 1 chỉ có các nước tư bản chủ nghĩa tham chiến trong khi đó chiến tranh thế giới 2 có sự tham gia của cả phe đối lập với tư bản chủ nghĩa đó là chủ nghĩa xã hội đó là Liên Xô.

– Sau chiến tranh thế giới 1 nước Đức không bị chia cắt lãnh thổ nhưng sau chiến tranh thế giới thứ 2 nước Đức bị chia cắt thành

Hai thành Đông Đức và Tây Đức với 2 chế độ chính trị khác nhau là Xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa.

– Sau chiến tranh thế giới 1 trật tự thế giới theo hòa ước Vecxai- Oasinhton, chiến tranh thế giới 2 là trật tự 2 cực Ianta Xô – Mỹ.

Như vậy điểm mấu chốt dẫn đến sự khác biệt giữa chiến tranh thế giới 1 và 2 là chiến tranh thế giới thứ 2 có sự tham chiến của Liên Xô.

so sánh chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai

Lập niên biểu về những sự kiện lớn của Chiến tranh Thế giới thứ nhất
Lập niên biểu về những sự kiện lớn của Chiến tranh Thế giới thứ hai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *